ПАРФЮМ ЗА ДОМА MOROCCAN ROSEС РАТАНОВИ ПРЪЧИЦИ

15,00 лв.

Кат. номер: 3938

Марка: Рефан

Парфюм за дома Moroccan Rose с ратанови пръчици 100 мл

ПРИЯТНО ПАРФЮМЕРИЙНО ПРИСЪСТВИЕ ЗА НАСТРОЕНИЕ И УДОВОЛСТВИЕ.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

СВАЛЕТЕ КАПАЧЕТО ОТ ДОЛНАТА СТРАНА НА ДЕКОРАТИВНИЯ КОНУС. В НЕГО ПОСТАВЕТЕ ФЛАКОНА С ТЕЧНОСТТА И ГО ОТВОРЕТЕ. ПОСТАВЕТЕ ДЕКОРАТИВНИЯ КОНУС С ЛЕКО ПРИТИСКАНЕ КЪМ ОСНОВАТА. ПОТОПЕТЕ ФИНИТЕ РАТАНОВИ ПРЪЧИЦИ. НЕВЕРОЯТНО УХАНИЕ ПОСТЕПЕННО ЩЕ ИЗПЪЛНИ АТМОСФЕРАТА В ДОМА ВИ. ИНТЕНЗИТЕТЪТ ЗАВИСИ ОТ БРОЯ НА ПОСТАВЕНИТЕ ПРЪЧИЦИ. ЗА ОСВЕЖАВАНЕ НА МИРИСА СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПЕРИОДИЧНО ИЗВАЖДАНЕ И ОТНОВО ПОТАПЯНЕ НА ПРЪЧИЦИТЕ В ТЕЧНОСТТА ОТ СРЕЩУПОЛОЖНАТА ИМ СТРАНА. ВНИМАНИЕ: ПРИ УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ ДА СЕ ДЪРЖИ НА НЕДОСТЪПНО МЯСТО ЗА ДЕЦА И ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ, ДАЛЕЧ ОТ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАПАЛВАНЕ. ДА НЕ СЕ ДОПУСКА РАЗЛИВ ВЪРХУ ЛАКИРАНИ ПОВЪРХНОСТИ, ПОРАДИ ВЪЗМОЖНОСТ ОТ ПОВРЕДА. R11 ЛЕСНО ЗАПАЛИМ. R51/53 ТОКСИЧЕН ЗА ВОДНИ ОРГАНИЗМИ, МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ДЪЛГОТРАЙНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЕФЕКТИ ВЪВ ВОДНАТА СРЕДА. S2 ДА СЕ ПАЗИ ДАЛЕЧЕ ОТ ДОСТЪП НА ДЕЦА. S24/25 ДА СЕ ИЗБЯГВА КОНТАКТ С ОЧИТЕ И КОЖАТА. S26 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ ВЕДНАГА ДА СЕ ИЗПЛАКНАТ ОБИЛНО С ВОДА И ДА СЕ ПОТЪРСИ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ. S46 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ ДА СЕ ПОТЪРСИ НЕЗАБАВНО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ДА СЕ ПОКАЖЕ ОПАКОВКАТА ИЛИ ЕТИКЕТЪТ.

Опции за покупка

Базова цена: 15,00 лв.

Подобни продукти:

  • 10,00 лв.

    КАДИФЕН КРЕМ ЗА ТЯЛО MOROCCAN ROSE

  • 5,00 лв.

    КРЕМ ЗА РЪЦЕ И НОКТИ MOROCCAN ROSE

  • 10,00 лв.

    ПАРФЮМНА ВОДА MOROCCAN ROSE